UdsnitHistoriskRute

Find vej i Ballerup Centrum - historisk rute og foto-orientering

I Ballerup Centrum er der 3 forskellige "Find vej" tilbud. En historisk byvandring og to foto-orienteringsløb som begge også har en mobil-quiz. Navnet orienteringsløb kan snyde for det er absolut tilladt at gå.

Historisk rute

Ballerup har forandret sig – først fra landsby til stationsby, siden fra stationsby til forstad.

Meget er i tidens løb forsvundet i byen – kun enkelte bygninger fra fortiden står tilbage. Med denne byvandring er det vores mål at fortælle historien om nogle af de forsvundne og bevarede historiske lokaliteter.

Vi har også villet fortælle om nogle af de personer, der har boet i byen før i tiden.

Følgende hæfte indeholder fortællingen om det historiske Ballerup: pdf(*)

Byvandringen er delt op i 13 poster, som er anført på følgende kort: pdf(*)

Foto-orientering

Hvad er foto-orientering?

Foto-orientering består af tre elementer:
- Et orienteringskort hvorpå er afsat en række poster
- Et ark med nummererede billeder
- Et kontrolkort

Posterne på kortet er nummereret. Man må gerne tage posterne i vilkårlig rækkefølge.
Når man mener at stå der, hvor posten skal være, benyttes billedarket på ved siden af kortet. Nu gælder det om at finde netop det billede, der viser en ting, man kan se fra positionen, f.eks. en skulptur.
Billedet har et bogstav. Dette bogstav noteres på kontrolkortet ud for postnummeret.

Her findes to turforslag til turen rundt i byen - et let: pdf(*) og et svært:pdf(*)

 

God tur gennem Ballerup Centrum!

 

Link til den officielle hjemmeside findes her.

(*) PDF-filerne kan med fordel downloades, printes og tages med på turen rundt i Ballerup