Udskriv

Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

 

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

 

NB! Vær opmærksom på, at deltagelse i årets generalforsamling kræver et gyldigt coronapas (test, vaccination eller immunitet) samt brug af mundbind, når man ikke sidder ned!

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og udvalg
  • Formand: Lars Hanghøj Petersen, ikke på valg
  • Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
  • Sekretær: Jimmy Hoen, villig til genvalg 
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Aabye (næstformand), villig til genvalg, Gregers Jørgensen, villig til genvalg
  • 2 bestyrelsessuppleanter: Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
  • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:: Annette Bonde og Jan Kristoffersen samt Jesper Tågholt, villige til genvalg

 

 Formænd for klubbens udvalg:

 

Ungdom: Jimmy Hoen, genopstiller

Træning: Charlotte og Gitte Grauert, genopstiller ikke

Rekruttering: Jimmy Hoen, genopstiller

Hjemmeside: Michael Møller, genopstiller

Sociale medier: Diana Cederberg, genopstiller

Klubhus: Govert Heede, genopstiller

Klubtøj: Govert Heede, genopstiller

Korttegning: Niels Aabye, genopstiller

Løbstilmelding: Per Christoffersen, genopstiller

Materiel: Govert Heede, genopstiller

PR: Flemming Vejen, genopstiller

SI-udstyr: Niels Aabye, genopstiller

Skoven: Per Christoffersen, genopstiller ikke

Præcisions-Orientering: Søren Saxtorph, genopstiller

Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg, genopstiller

 

Bestyrelsen foreslår et nyt udvalg: Find-vej

 

 1. Eventuelt

Vedr. pkt 6: Bestyrelsen foreslår en vedtægtstilføjelse til §4:

 

”Ved indmeldelse accepterer medlemmet, at de afgivne oplysninger videregives til behandling hos Dansk Orienterings-Forbund (DOF), der driver medlemsdatabasen for Ballerup Orienteringsklub (BOK). Oplysningerne bruges til håndtering af løbstilmeldinger, kontingentopkrævning samt til almindelig administration af medlemskabet af BOK og DOF. BOK følger Persondataforordningen (GDPR) af 25. maj 2018”

 

Begrundelse: Når et nyt medlem melder sig ind i klubben via BOK’s hjemmeside, bliver der henvist til et uddrag af klubbens vedtægter. Den ovenstående tilføjelse står allerede i denne henvisning, men den står ikke i klubbens vedtægter. Ved forslagstilføjelsen vil der så blive skabt overensstemmelse.

Baggrunden for selve udvidelsen af oplysningen til det nye medlem er en konsekvens af indførelsen af den lovbestemte GDPR, som blev implementeret i klubbens retningslinjer i 2018.

 

Visninger: 526