rettet 18/6-2021

 

Resultater

Winsplits: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19998&lang=sv

Klasser: 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19998&lang=sv

Ballerup Orienteringsklub indbyder til Divisionsmatch

søndag den 22. august 2021 i Lille Hareskov

 

 

Da stævnet først er i slutningen af August, og der til den tid formentlig vil være andre retningslinjer end i dag, planlægger vi med en så normal afvikling som mulig. Vi må sandsynligvis igen indføre forskellige coronatiltag. 

Ballerup OK vil til enhver tid tilrette stævnet og løbene i forhold til de retningslinjer myndighederne ud‑ sender.

INDBYDELSE

Arrangør:

Ballerup Orienteringsklub

Corona

Da stævnet først er i slutningen af August, og der til den tid formentlig vil være andre retningslinjer end i dag, planlægger vi med en så normal afvikling som mulig.

Vi må sandsynligvis igen indføre forskellige coronatiltag.

Ballerup OK vil til enhver tid tilrette stævnet og løbene i forhold til de retningslinjer myndighederne udsender.

Stævne og Klassifikation:

C-stævne, ****. Stævnet er et 4-stjernet stævne med evt. begrænsninger i forhold til COVID-19. Stævnet vil til enhver tid af‑ vikles i hht. retningslinjerne for arrangementer fra DOF, DIF og myndighederne. 

3.-6. divisions-match. 

Stævnet er anden runde af Divisionsturneringen 2021, der tilbydes baner i alle sværhedsgrader, Jf. reglement 2021. 

Der udbydes divisionsbaner, åbne baner, børnebane og børne‑ sprint. 

Man kan kun tilmelde sig divisionsbaner, hvis man er medlem af en af de deltagende klubber i divisionsmatchen. Løbere fra andre klubber skal tilmelde sig åbne baner, hvis de vil deltage.

3. Division:

Herlufsholm OK

Holbæk OK

Køge OK

OK Sorø

4. Division:

Amager OK

FSK Orientering

Helsingør SOK

OK Skærmen Værløse

5. Division:

Kildeholm OK

Lyngby OK

OK73

PI-København

6. Division:

DSR/Fredensborg/Vinderød

Hvalsø OK

O-63/Maribo

OK S.G.

Dato og tid:

Søndag d. 22. august 2021. 1. start vil være kl 10.

De enkelte divisioner vil få sin egen startperiode.

Løbsområde:

Jonstrup Vang Øst og Lille Hareskov.

Mødested og stævneplads:

Marken ved Skovvej, tæt på Ballerups Klubhus Egedal,

Egebjerghuse 27, 2750 Ballerup.

Parkering:

Marken ved Skovvej, tæt ved Ballerups klubhus Egedal.

Når Marken er fyldt henvises til “egen” parkering på Skovvej eller

Skovlystvej. Hvis man parkerer på Skovlystvej, MÅ man ikke gå

gennem skoven.

P-vagternes anvisninger skal følges.

Løbskort:

Hareskoven. Målestok 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. sidst rettet i Marts 2021

Terrænbeskrivelse:

Typisk nordsjællandsk skov med et veludviklet vej- og stinet, let
kuperet visse steder. Skoven benyttes af Mountainbikere. Så vær
opmærksom, når MTB-spor benyttes. Vær opmærksom, når
asfaltveje krydses.

Klasser/baner:

Længderne er ca. angivelser. De præcise længder vil findes i
instruktionen.
Klasser
Jf. DOF Reglement 2021, afsnit 5.2:
Banernes ca. distancer er disse:
Bane 1: 7,3
Bane 2: 6,2
Bane 3: 5,7
Bane 4: 4,8
Bane 5: 3,6
Bane 6: 4,6
Bane 7: 2,9
Bane 8: 3,0
Bane 9: 4,0
Bane 10: 2,5
Tilsvarende Åbne baner.

Skygning:

Ifølge reglementet er skygning tilladt i sværhedsgraden grøn/begynder og hvid/let.

Børnebane og børnesprint:

 Der vil være børnebane og børnesprint på stævnepladsen. Der er præmier. Der er åbent for løb kl. 10-13.

Kontrolsystem:

Alle typer SI- brikker kan bruges,
Løber du med en berøringsfri SportIdent, kan brikkerne i skoven klippes uden berøring, men vær opmærksom på, at Start og Mål klippes med berøring.

Startrækkefølge:

De enkelte divisioner adskilles tidsmæssigt i startlisten på følgende måde:
3. div. første start kl. 10:00
4. div. første start kl. 11:00
5. div. første start kl. 11:45
6. div. første start kl. 12:15

Start:

Første start er kl 10:00.
Der anvendes startmetoden individuel start.

Afstande:

Parkering til Stævneplads: 50 - 200 m
Stævneplads til Start: 720 Meter
Mål til brikaflæsning: 540 Meter.
HUSK AT FÅ AFLÆST DIN BRIK!

Mål:

Vigtigt: Husk at gå til klubhuset for aflæsning af SI-brik.
Udgåede løbere skal henvende sig ved brikaflæsningen.
Kortet beholdes efter målgang, idet der henstilles til fair konkurrence, at kort ikke vises til ikke-startede løbere.

Stævnefaciliteter:

Der vil være mulighed for køb af åbne baner eller leje af SI-brikker, kl. 10-12:. 

Der er væske på stævnepladsen ved Egedal. Der vil ikke være væske på banerne. 

Førstehjælp vil være at finde ved brikaflæsningen i klubhuset. Der er toiletter ved stævnepladsen. 

Der vil være børnebaner og børnesprintbane ved stævnepladse

Tilmelding:

Ordinær tilmelding foretages på www.O-service.dk senest fredag den 13. august, kl 23:59.
Tilmelding for Åbne baner foretages på www.O-service.dk senest tirsdag d. 17. august 2021, kl 23:59.
Der sælges åbne baner på dagen.
Husk at oplyse nummer på SportIdent i forbindelse med tilmeldingen.
Ændring af nummer på SportIdent, starttid, klasse m.m. sendes på neaabye@gmail.com eller SMS til 28877140.

Startafgift:

For tilmeldte via O-service:
-D/H-20 : kr. 55,-.
D/H21-: kr. 90,-.
Lejebrikker koster 15 kr, der betales sammen med løbsafgiften.
Klubvis betaling efter tilmeldingsfristens udløb
Bankkonto 5339 0000314258 Arbejdernes Landsbank

Salg af Åbne Baner

Salg af åbne baner på dagen. Kr. 100,-. 

Banerne sælges i tidsrummet kl. 10-12 

Sidste start for  åbne bane  er kl: 12:30

Resultatformidling:

Der vil blive udleveret Resultater i.f.m. brikaflæsningen.
Resultater vises løbende ved klubhuset.
Resultatformidlingen vil derudover foregå online på nettet: Se på Live Orientering, O-Service, Win Split, O-track samt BOKs hjemmeside.
Resultatet ses på https://liveresultat.orientering.se/
Endelige resultater vil blive offentliggjort på O-service samt på løbets hjemmeside.

Splittider vil kunne ses på http://obasen.orienteresultaternsplits/online/dk/default.asp?ct=tru
Protester  sendes til  stævneledelsen  seneste 22/8-2021 kl 15:30

Stævnets hjemmeside: 

På løbets hjemmeside vil invitation, instruktion, startliste, resultater og glemte sager blive offentliggjort.

Stævneorganisation:

Jurydeltagere:

Jurydeltagere fra de deltagende klubber vælges, når tilmeldinger foreligger.