Kontingent

Prisen for medlemskab

Voksenmedlemskab

600,- kr./år
fra 21 til 64 år

Familiemedlemsskab

1200,- kr./år

Familiekontingentet omfatter alle i en husstand med samme postadresse, men højst 2 personer i aldersgruppen 21 år og ældre.

Pensionist

400,- kr./år
65 år og derover

Ungdom

400,- kr./år
til og med 20 år

Dækket 100% af startafgiften ved:

  • Terminslisteløb i Østkredsen
  • DM, SM og JFM
  • Senior- og Juniorranglisteløb

Dækket 50%:

  • Startafgiften ved Påskeløb
  • Prisen for Østkredsens kurser og sommerlejr dækkes

Den enkelte ungdomsløber kan forud for øvrige aktiviteter/løb indgive ansøgning til ungdomsudvalget.

Studerende

400,- kr./år
For SU-berettigede studerende.

Medlemmer i denne kontingentgruppe kan forud for deltagelse i et arrangement indgive ansøgning til bestyrelsen om tilskud til deltagelse.
Evt. tilskud bortfalder, såfremt medlemmet ikke møder frem og deltager.
 

Dobbeltmedlemskab

400,- kr./år

Gælder løbere uanset alder, der stiller op i Danmark for andre orienteringsklubber.

Generelt om kontingentet

kontingentet dækker perioden for den 1. januar til den 31. december. kontingentet betales ved overførsel af penge til klubbens konto Jyske Bank, Finansnetbanken, Reg. nr. 6610, Konto nr. 2608381. Hvis du indmelder efter den 1. juli halveres kontingentet. Hvis du indmelder efter den 1. november, skal du først betale kontingent fra den efterfølgende 1. januar.

kontingentet dækker blandt andet:

  • Gratis start til de 3 årlige divisionsmatcher.
  • Træningsløb.
  • Økonomisk tilskud til 1-2 årlige klubture med overnatning.

Ud af kontingentet betaler klubben nedenstående afgift til Dansk orienteringsforbund:

  • 244 kr. pr. medlem over 20 år
  • 104 kr. pr. medlem mellem 8 og 20 år

Klubblad og orienteringsløb.dk

Fælles for alle kontingentformer er, at hver husstand modtager ét eksemplar af orienteringsløb.dk samt klubbladet Kort & Godt, uanset husstandens antal. Et eksemplar per husstand er indeholdt i kontingentet.