Klubbens bestyrelse arbejder til stadighed med, at klubben skal overholde PERSONDATA-FORORDNINGEN  af 25maj18.

Vi følger bl.a. ”Databeskyttelsesforordningen fra Datatilsynet” udgivet okt17 samt

”Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger”, udgivet af DGI og DIF 28feb18.

Det er bl.a. stadig tilladt at offentliggøre sportslige nyheder og resultater, og almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra klubbens sociale liv kan frit lægges på klubbens hjemmeside. Som udgangspunkt råder den sunde fornuft.