Generalforsamling i Ballerup Orienteringsklub

 

Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset Egedal

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag (Se nederst efter dagsorden!)
 7. Valg til bestyrelse og udvalg
  • Bestyrelse:
  • Formand: Lars Hanghøj Petersen, ikke på valg
  • Kasserer: Jørgen Skaarup, villig til genvalg
  • Sekretær: Jimmy Hoen, villig til genvalg
  • Helle M. Frederiksen, villig til genvalg
  • Gregers Jørgensen, villig til genvalg
  • 2 bestyrelsessuppleanter
  • Annette Bonde og Mette Hvene Rasmussen, villige til genvalg
  • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:  
  • Niels Aabye og Jan Kristoffersen samt Jesper Tågholt, villige til genvalg
  • Formænd for klubbens udvalg:
  • Ungdom: Jimmy Hoen
  • Træning: Poul Breiy
  • Rekruttering: Annette Bonde
  • Hjemmeside: Michael Møller
  • Sociale medier: Diana Cederberg
  • Klubhus: Govert Heede
  • Klubtøj: Govert Heede
  • Korttegning: Per Christoffersen
  • Løbstilmelding: Per Christoffersen
  • Materiel: Govert Heede
  • PR: Flemming Vejen
  • SI-udstyr: Niels Aabye
  • Skoven: Per Christoffersen
  • Uddannelse: Poul Breiy
  • Ad hoc-opgaver: Gunnar Tamberg
  •  
 8. Eventuelt

Vedr. pkt. 6 – der er indkommet 1 forslag til behandling:

Forslag: Udskiftning af bord/bænkesættene foran klubhuset (modtaget 4.1.2019):

Da jeg synes bord/bænkesættene ude foran er blevet for medtaget af tidens tand vil jeg gerne foreslå at vi udskifter bord/bænke sættene ude foran til vedligeholdelsesfri sæt.

Nedenstående sæt er valgt som et eksempel da de har brede sæder, som gør dem bedre at sidde på.

Praktisk, stilrent og flytbart bord/bænkesæt uden ryglæn. Metalstellet er fremstillet i varmgalvaniseret stål og plankerne er i rustik vedligeholdelsesfri genbrugsplast.

Mvh. Gitte Grauert

(Uddybning af eksempel med foto og prisoverslag på 10611,25 kr. for et sæt vil blive uddelt på generalforsamlingen . alternativt vil det inden kunne rekvireres pr. mail fra formanden ved forespørgsel)