BANELÆGGER og BANEKONTROLLANT 

BESKRIVELSE

okt17

BANELÆGGER

BANEKONTROL

Lægger baner til BOK’s Åbne Løb og til Træningsløb.

Banernes SværhedsGrad skal følge retningslinjerne i DOF’s Reglement2017.

Jimmy Hoen

 

Banelæggeren har et tæt samarbejde med StævneLeder og BaneKontrollant.

   

Ved stævnet organiserer BaneLæggeren  PostUdsætning og PostIndsamling.

   

ÅBNE LØB (som er opført i O-Service)

   

DIVISIONSMATCHER, KREDSLØB o.lign.

Kuno Rasmussen

Jørn Simonsen

Gregers Jørgensen

           Jimmy Hoen          x

x

NATCUP (et af løbene i NatCup-serien; som regel i Hareskoven)

Jørgen Skaarup

x

x

SOMMER-CUP (3 løb i juni måned)

Finn Hultengren

Lasse Lybek

Per Christoffersen

Govert Heede

Torben Schorlemmer

Gunnar Tamberg

x

SKOVCUP (et af løbene i SkovCup-serien; i Egebjergene)

Morten Ploug

Ellen Kühn Jensen

x

TRÆNINGSLØB

 

MANDAGSTRÆNING for Børn&Unge

Jimmy Hoen

 

TIRSDAGSTRÆNING (nogle gange med O-baner)

Poul Breiy

 

VINTER-OL (5 løb i dec-jan-feb måned; med base i klubhuset)

Niels Aabye

Janni Helweg

Karoline Saxtorph-Schulz

Helle Frederiksen

x

ANDRE LØB

   

FIRMA-O-LØBET (2 stævner i maj måned – tilpassede baner)

Annette Bonde

 

PRÆCISIONS-ORIENTERING

Søren Saxtorph

 
SPRINT-O-LØB

Lars Hanghøj

Ole Lind

Claus Cederberg

x